Les grans infraestructures

El camí de l’aigua

Construït entre els anys 1817 i 1820 per abastir d’aigua els camps de la Vall Baixa del Baix Llobregat el Canal de la Infanta va esdevenir un eix dinamitzador de l’economia de tots els municipis per on passava: Molins de Rei, Santa Creu d’Olorda, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, l’Hospitalet i Sants. Com ja hem apuntat aquest canal de més de 17 quilòmetres va convertir tota aquesta vall en un dels territoris més fèrtils i productius de Catalunya, però també és una de les raons de la posterior industrialització de la zona. L’accès a l’aigua va ser un dels motius que van permetre que els camps d’indianes primer i posteriorment els vapors s’instal·lesin a la Bordeta.

De la mateixa manera que el Rec Comtal, des del Besos, va esdevenir una artèria de l’economia barcelonina, el Canal de la Infanta ho va ser des del Llobregat. Una via que està sent reivindicada per grups de conservació del patrimoni a molts dels municipis per on passava i que podria ser explicada perfectament amb un Centre d’Interpretació a Can Batlló.

Objectius locals
Recuperar la memòria del Canal de la Infanta al pas per la Bordeta.
Posar en valor aquesta infraestructura.

Objectius globals
Explicar com les infraestructures modifiquen el paisatge econòmic d’un territori.
Vincular la Bordeta amb la vall baixa del Baix Llobregat.

Anuncios