Moviments socials i veïnals

La lluita per la ciutat

La lluita per aconseguir que Can Batlló esdevingués un espai del veïnat va arrencar a principis dels anys 70 amb la creació del Centre Social de Sants. L’any 1973 el centre va iniciar la campanya Cop d’ull a Sants un estudi complert de la situació social del barri de Sants. Arran d’aquest estudi el centre va presentar una exposició, en la que amb 40 plafons s’explicava la situació del barri i les reivindicacions de futur. Tot i que el terreny de Can Batlló va ser qualificat l’any 1976 com a equipaments i zones verdes això no va començar a convertir-se en realitat fins a l’any 2011.
Objectius locals
Recuperar la memòria de les lluites per dignificar Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Explicar la lluita de prop de quaranta anys per donar ús ciutadà a Can Batlló

Objectius globals
Explicar com la ciutadania activa i les lluites veïnals han modelat i humanitzat la ciutat.
Oferir a la ciutadania referents d’implicació en l’entorn proper.

Anuncios