Reviure Can Batlló

Recreació històrica a l’interior de Can Batlló

El projecte es va començar a gestar des de la Comissió Can Batlló Històric al gener de 2016. Es va iniciar amb la voluntat de recuperar la memòria de fets i persones que han passat per Can Batlló en totes les seves èpoques, que van quedar resumides en: època agrària, època industrial, època franquista i època contemporània de lluita veïnal. L’objectiu final és el de donar a conèixer a la població en general, de manera viva i pròxima, tot aquest llegat. Es van pensar una sèrie d’activitats de recuperació de memòria com la restauració d’edificis, la realització de visites guiades per a escoles o visitants en general i una representació de les diferents etapes, feta pels mateixos veïns del barri.

Aquest projecte s’emmarca dins aquest darrer objectiu. La idea és fer una preparació teatral dels veïns interessats en fer un espectacle teatral, que ja s’està escrivint i programant. Seria un seguit de tallers teatrals que servirien perquè els actors amateurs adquireixen les habilitats suficients per a poder realitzar la producció escènica amb condicions òptimes.

Objectius

Recuperar i donar vida als fets històrics que envolten el naixement del barri de la Bordeta i més concretament la fàbrica de Can Batlló, per tal que no caiguin en l’oblit.

Impulsar activitats que apoderin els habitants del barri de la Bordeta i reforcin el seu sentiment i orgull de ser del barri. Per a projectar futur cal conèixer quins fets han marcat el barri i en determinen el seu destí i el dels seus habitants.

Generar activitat social, cultural i comercial al voltant del recinte de Can Batlló, o sigui, al barri de la Bordeta, un barri fortament castigat per la crisi econòmica actual i amb una població envellida. La promoció d’aquestes activitats culturals ha de ser de qualitat i, per tant, del màxim interès públic.

Metodologia de treball

L’objectiu és recrear la vida i els fets més rellevants de la història ocorreguda en relació al recinte de Can Batlló durant diferents dècades. No es prioritza la part teatral sinó la pedagògica, essent el més important promoure aprenentatges sobre la història local.

Malgrat tot, hem escollit trames interessants que atreguin a l’espectador i que lliguin tot el relat de manera coherent. És molt important que aquesta trama no traeixi la història i la veracitat dels fets Així, ens basem en fets reals el més històricament provats possibles, recorrent a relats de testimonis reals que han viscut a la fàbrica. La dramatúrgia es documenta i es sustenta en fets històrics de fonts i investigacions reconegudes i validades per historiadors professionals.

Amb tot aquest rerefons es crea un espectacle de participació popular amb gent que visqui i/o convisqui a la Bordeta. Es vol que l’obra serveixi com a catalitzador per a potenciar els lligams dels veïns amb el recinte de Can Batlló i els fets que transcendeixen més enllà de la història i que determinen la nostra identitat com a barri.

Els escenaris dels espectacles seran els espais del recinte, com carrers interiors o naus industrials. Tots els espais degudament supervisats en termes de valor històric, seguretat i delimitats per conduir el public amb comoditat.

Les successives obres poden anar mostrant diverses etapes per les que ha passat la història del recinte i els seus terrenys, seguint la línia dels diversos eixos abans explicats:

-època agrària, origen rural de la Bordeta.
-època de naixement de la fàbrica, periode industrial (Família Batlló)
-època franquista (Propietat de Muñoz i Ramonet)
-època moderna i projecte actual (Reivindicació veïnal i projecte de la Plataforma de Can Batlló)

El naixement de Can Batlló

Durant la Bordeta en Dansa 2016 es va realitzar una petita peça sobre el naixement de Can Batlló que va servir per donar a conèixer el projecte entre el veïnat i que va fer que molts veïns i veïnes es vinculessin en el quadre escènic.

Presentació de la Lleialtat Santsenca

El 13 de maig de 2017, en motiu de la presentació del projecte de la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, el quadre escènic de Can Batlló Històric va realitzar la lectura del pregó. Una petita representació que va servir per recuperar la memòria d’aquesta antiga cooperativa de Sants i a la vegada per teixir xarxes entre el teixit associatiu del barri.

Firentitats 2017

Durant la jornada que anualment organitzen les entitats del barri, el quadre escènic de Can Batlló Històric va realitzar una actuació que va servir per publicitar entre el texit associatiu del barri el projecte.

Can Batlló als anys 40, en temps del Sr. Muñoz

El 7, 8 i 9 de juliol de 2017 es va presentar a la Bordeta una peça teatral on van participar més de 50 actrius i actors que va servir per explicar el treball a Can Batlló i la vida a la Bordeta durant la postguerra, així com els vincles i relacions de la família Muñoz Ramonet.

A continuació us presentem un documental que ens explica aquest projecte

Si voleu col·laborar amb aquest projecte podeu participar a teaming

Anuncios