Un espai per recuperar la memòria històrica de Can Batlló i de la Bordeta

El projecte

Can Batlló és una antiga fàbrica tèxtil que va ser edificada l’any 1878 al cor del barri de la Bordeta. Un enorme recinte de 9 hectàrees on es poden trobar elements com el canal de la Infanta, que passa a soterrat a tocar de la fàbrica; la masia de Can Bruixa; o una pila de blocs de l’antiga industria.

Tant les enormes proporcions del recinte de Can Batlló, com el valor arquitectònic i patrimonial dels seus edificis i la seva complexa i llarga història fan que aquest sigui un espai únic a Catalunya des de l’òptica de la pedagogia històrica. Sense sortir del recinte que forma l’antiga fàbrica dels germans Batlló trobem elements físics que ens permetrien explicar la història local de la Bordeta, de Barcelona i de Catalunya. Per poder explicar aquest passat i reivindicar aquest patrimoni  veïns i veïnes de la Bordeta i persones vinculades a Can Batlló hem creat un comissió històrica.

L’interès per la història local creix. A Sants, Hostafrancs i la Bordeta hi ha gran quantitat de projectes i iniciatives desenvolupades per entitats, estudiosos o escoles desenvolupen. Però a la vegada hi ha una manca d’espais al servei d’aquests projectes, espais que serveixin per posar en valor el patrimoni. Creiem que la situació actual de Can Batlló permetria obrir més d’un espai que permetria explicar èpoques diferents. El recinte de Can Batlló podria esdevenir un punt de referència de primer ordre per a veïns i visitants interessats en la història i el patrimoni.

Objectius del Centre d’Interpretació de Can Batlló

-Posar en valor el patrimoni històric de Can Batlló i del barri de la Bordeta.
-Crear comunitat recuperant i explicant els referents històrics locals.
-Fomentar l’arrelament dels ciutadans als barris.
-Recuperar i donar ús a elements del patrimoni arquitectònic.
-Esdevenir un motor de projectes, activitats i iniciatives relatives a la història local.
-Esdevenir un centre de referència per escoles i instituts que pugui elaborar materials pedagògics.

Eixos del relat històric

Creiem que la història de la Bordeta, de Can Batlló i dels seus veïns i veïnes es podria explicar seguint, com a mínim, 7 eixos temàtics:

-El passat agrícola de la ciutat
-Les grans infraestructures
-La industrialització
-El treball femení a les fàbriques
-El moviment obrer
-Els mecanismes de poder durant el franquisme
-Els moviments socials

Podeu consultar aquí el document sobre el que estem treballant

https://www.teaming.net/group/spread/widgets/hSQrzcCPXMkc5XDkme4YEjBHEErYnBvBKUWkrX4JxjojP/6?lang=ca_ES

Podeu col·laborar amb el projecte participant a teaming

Contacte

Podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari: